การเข้าถึงแบบโต้ตอบเพื่อจัดแสดงเรื่องราวผ่านหน้าจอพิพิธภัณฑ์

August 21, 2023
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การเข้าถึงแบบโต้ตอบเพื่อจัดแสดงเรื่องราวผ่านหน้าจอพิพิธภัณฑ์

สร้างนิทรรศการพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอกทีฟที่สมจริงโดยใช้ป้ายดิจิทัลแสดงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ภาพเคลื่อนไหว และองค์ประกอบมัลติมีเดียที่ดึงดูดผู้เข้าชม