ข้อมูลเชิงโต้ตอบกับซุ้มกลางแจ้ง

August 21, 2023
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงโต้ตอบกับซุ้มกลางแจ้ง

ติดตั้งซุ้มกลางแจ้งพร้อมป้ายดิจิทัลแบบหน้าจอสัมผัสเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และบริการในท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่